ลงพื้นที่กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

12525694 176696549361302 4834024284432761498 oลงพื้นที่กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ติดตามการทำงานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์

12932656 217349401962683 9164520749474726355 nติดตามการทำงานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ 
3 เมษายน 2559

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามการทำงานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการบ้านบากันเคย จ.สตูล

20160227 210019ประชุมเชิงปฏิบัติการบ้านบากันเคย จ.สตูล
27-28 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการบ้านบากันเคย จ.สตูล

ย้อนรอยวิถีชาวนา คนคูหาแต่แรก

12661941 180607735636850 8014336919551544052 nย้อนรอยวิถีชาวนา คนคูหาแต่แรก 
3 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม: ย้อนรอยวิถีชาวนา คนคูหาแต่แรก

ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์

20160402 094628ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ 
2 เมษายน 2559

อ่านเพิ่มเติม: ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์