นางปรานี และอรกมล ทองรักษ์

 

ชื่อ-นามสกุล นางปรานี  และอรกมล ทองรักษ์
ที่อยู่ 192/2 หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 084-9653978 
Line ID noooiw240 
Facebook Sine oiw
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม  70 ไร่
พิกัดแผนที่ 7.15083520, 100.28927028 
รายละเอียด

ผลผลิตของครอบครัวนี้ ที่ขายในลักษณะต่างๆ ทั้งผลผลิตจากพืช และ จากสัตว์ รวมทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  เช่น ข้าวบรรจุถุง เห็ด ไข่เป็ด ขนม ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำสกัดชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ ปลา เป็นต้น

ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15913211,100.29002700
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด และข้าวไรเบอร์รี่ 
พื้นที่ 9 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16213929, 100.28577947
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยดกล้อง 
ชนิดข้าว   สังข์หยดขัด และไรเบอร์รี่
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม  
ราคา
  • ข้าวสังข์หยด กิโลกรัมละ 40-50 บาท
  • ข้าวไรเบอร์รี่กิโลกรัมละ 70 บาท
แหล่งจำหน่าย

ที่บ้าน (ขายกันในกลุ่มที่รู้จัก และลูกค้าทั่วไป)

มาตรฐานที่ได้รับ ได้รับมาตรฐาน GAP
รางวัลที่ได้รับ  
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์

ขนมคุกกี้  ขนมคุกกี้ธัญญาพืช จากข้าวสังข์หยด
วัสดุที่ใช้ ข้าวสังข์หยด
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
ราคา กิโลกรัมละ 400 บาท
แหล่งจำหน่าย
  • ที่บ้าน
  • สหกรณ์
มาตรฐานที่ได้รับ

-

อื่นๆ -
รูปถ่าย
ขนม  ขนมทองม้วน ทองพับ
วัสดุที่ใช้ ข้าวสังข์หยด
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
ราคา ถุงละ 10 - 20 บาท
แหล่งจำหน่าย
  • ที่บ้าน
  • สหกรณ์
มาตรฐานที่ได้รับ

-

อื่นๆ -
รูปถ่าย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • เป็น อสม. ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558  
  • ชาวนาดีเด่นระดับที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ปี 2556

โรงเรือนเกษตรกร

 

โรงทำขนม

 

โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์

ห้องบรรจุผลิตภัณฑ์

ถังหมักปุ๋ยชีวภาพ

 

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival