นายอรรณพ สุวรรณโณ

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายอรรณพ สุวรรณโณ
ที่อยู่ 61 หมู่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-430313 , 082-5539566
Line ID
Facebook ข้าวอนันต์รัก
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม -
พิกัดแผนที่ 7.13327260, 100.26913779
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด , ข้าวชลสิทธิ์ , ข้าวไรเบร์รี่
พื้นที่ 9 ไร่
พิกัดแผนที่  7.12774389, 100.26560507
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวไรเบอร์รี่
พื้นที่ 4 ไร่
พิกัดแผนที่  7.12924224, 100.26905531
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวไรเบอร์รี่
พื้นที่ 1.2 ไร่
พิกัดแผนที่  7.125957, 100.27353959010262
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวหอมประทุม
พื้นที่ 3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.13138315, 100.26971882
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด , ข้าวชลสิทธิ์ , ข้าวหอมประทุม
พื้นที่ 7 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15452449, 100.24789251
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยด , ข้าวชลสิทธิ์ , ข้าวหอมประทุม
ชนิดข้าว   ข้าวกล้อง และข้าวขัด และข้าวขัดขาว 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 
ราคา

- ข้าวสังข์หยดกิโลกรัมละ 60 บาท

- ข้าวชลสิทธิ์ กิโลกรัมละ 60 บาท

- ข้าวหอมประทุม กิโลกรัมละ 80 บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายตามตลาดในชุมชน และความต้องการของลูกค้า

- ขายตามงานเทศกาล/ออกร้าน นิทรรศการต่างๆ

- ตามสื่อออนไลน์ชื่อ ข้าวอนันต์อินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ -
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง ข้าวหอมประทุม (ตราข้าวอนันต์ปันรัก)
ชนิดข้าว ข้าวหอมประทุม
ขนาดบรรจุ บรรจุถุงพลาสติกแบบสูญญากาศ บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
ราคา กิโลกรัมละ 35 บาท
แหล่งจำหน่าย

- ขายตามตลาดในชุมชน และความต้องการของลูกค้า

- ขายตามงานเทศกาล/ออกร้าน นิทรรศการต่างๆ

- ตามสื่อออนไลน์ชื่อ ข้าวอนันต์อินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ

-

รูปถ่าย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • การโฆษณาสินค้าเป็นการบอกต่อ
  • สื่อออนไลน์เรื่องการทำนาทุกขั้นตอนของการทำนา
  • เน้นคุณภาพสดและใหม่ตลอด ปลอดสารพิษให้ผู้บริโภคมั่นใจ

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival