นางพุมริน เพชรบูรณ์

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางพุมริน เพชรบูรณ์
ที่อยู่ 7 หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 083-6577849
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม -
พิกัดแผนที่ 7.16102768, 100.28746440
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวเล็บนก
พื้นที่ 0.5 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15819845, 100.28511529
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 4 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16533941, 100.28709384
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยด
ชนิดข้าว   ข้าวสังข์หยด (ข้าวกล้องขัด และข้าวกล้อง 100%) 
ขนาดบรรจุ ถุงละ 1 กิโลกรัม
ราคา

กิโลกรัมละ 40 บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายในงานประจำอำเภอรัตภูมิ

- ขายที่โรงพยาบาลรัตภูมิ

มาตรฐานที่ได้รับ ได้รับมาตรฐาน GAP
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • การโฆษณาสินค้า โดยโฆษณาด้วยกลุ่ม เข้าร่วมกลุ่มลักษณะข้าวปลอดสารพิษ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และขี้ไก่

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival