นายนึก ชายแก้ว

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายนึก ชายแก้ว
ที่อยู่ 94/1 หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 062-9618783
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม -
พิกัดแผนที่ 7.15865577, 100.29036890
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 4 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15862526, 100.29015449
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 4 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16533941, 100.28709384
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยด
ชนิดข้าว   ข้าวเปลือกอย่างเดียว  ผลผลิตทั้งหมด 1.5 ตัน หรือ 1500 กก./ 4 ไร่
ขนาดบรรจุ -
ราคา

กิโลกรัมละ 9-11 บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายในกลุ่มแปรรูปข้าวอินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ ได้รับมาตรฐาน GAP
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • การโฆษณาสินค้า โดยโฆษณาด้วยกลุ่ม เข้าร่วมกลุ่มลักษณะข้าวปลอดสารพิษ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และขี้ไก่

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival