นางอุบล วันดี

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางอุบล วันดี
ที่อยู่ 8/2 หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 090-2489607
Line ID ubon_wandee 
Facebook อำนาจ ไตรมิตร
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม นาตัวเอง 1 ไร่   นาเช่า 3.3 ไร่
พิกัดแผนที่ 7.16124041, 100.28721965
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวไรเบอร์รี่
พื้นที่ 1 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16156454, 100.28594786
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวไรเบอร์รี่ และข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 3.3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15820759, 100.28871045
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวไรเบอร์รี่
ชนิดข้าว   ข้าวกล้อง 100% และข้าวกล้องขัดขาว
ขนาดบรรจุ บรรจุ  1 กิโลกรัม หรือแล้วแต่ผู้ซื้อ
ราคา

กิโลกรัมละ 60  บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายที่บ้าน และตลาดหาดใหญ่

มาตรฐานที่ได้รับ -
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยด
ชนิดข้าว   ข้าวกล้อง 100% และข้าวกล้องขัดขาว
ขนาดบรรจุ บรรจุ  1 กิโลกรัม หรือแล้วแต่ผู้ซื้อ
ราคา

กิโลกรัมละ 40  บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายที่บ้าน และตลาดหาดใหญ่

มาตรฐานที่ได้รับ -
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • เน้นความสะอาดของข้าว เช่น ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน ใหม่ สดตลอด

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival