นางอุมาพร ศรีพุฒ

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางอุมาพร ศรีพุฒ
ที่อยู่ 26/2 หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 080-7062703
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม -
พิกัดแผนที่ 7.15620859, 100.28498252
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยดปัตตานี
พื้นที่ 1 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15622191,100.28479351
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 3.5 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15620859,100.28498252
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด , ข้าวหอมนิล
พื้นที่ 7 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15859760,100.28763154
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวไรเบอร์รี่
ชนิดข้าว   ข้าวกล้องขัด ข้าวกล้องขัดขาว และข้าวขาว 100%
ขนาดบรรจุ บรรจุ  1 กิโลกรัม
ราคา

กิโลกรัมละ 65  บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายที่บ้าน   

- สหกรณ์รัตภูมิ กองบิน 56 

- ร้านผึ้งหลวง

- จังหวัดนครปฐม

มาตรฐานที่ได้รับ มาตรฐานที่ได้รับ   GAP
รางวัลที่ได้รับ จากกลุ่มการข้าว
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยด ตราปัญญาดี
ชนิดข้าว   ข้าวกล้อง 100% และข้าวกล้องขัดขาว
ขนาดบรรจุ บรรจุ  1 กิโลกรัม
ราคา

กิโลกรัมละ 40  บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายที่บ้าน   

- สหกรณ์รัตภูมิ กองบิน 56 

- ร้านผึ้งหลวง

- จังหวัดนครปฐม

มาตรฐานที่ได้รับ มาตรฐานที่ได้รับ   GAP
รางวัลที่ได้รับ จากกลุ่มการข้าว
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสี่สายพันธุ์ ตราปัญญาดี
ชนิดข้าว   -
ขนาดบรรจุ บรรจุ  1 กิโลกรัม
ราคา

กิโลกรัมละ 45  บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายที่บ้าน   

- สหกรณ์รัตภูมิ กองบิน 56 

- ร้านผึ้งหลวง

- จังหวัดนครปฐม

มาตรฐานที่ได้รับ มาตรฐานที่ได้รับ GAP
รางวัลที่ได้รับ จากกลุ่มการข้าว
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยดขัดขาว ตราปัญญาดี
ชนิดข้าว   ข้าวสังข์หยด
ขนาดบรรจุ บรรจุ  1 กิโลกรัม
ราคา

กิโลกรัมละ 40  บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายที่บ้าน   

- สหกรณ์รัตภูมิ กองบิน 56 

- ร้านผึ้งหลวง

- จังหวัดนครปฐม

มาตรฐานที่ได้รับ มาตรฐานที่ได้รับ GAP, มาตรฐาน Q
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยดกล้อง 100%  ตราปัญญาดี
ชนิดข้าว   ข้าวสังข์หยด
ขนาดบรรจุ บรรจุ  1 กิโลกรัม
ราคา

กิโลกรัมละ 40  บาท

แหล่งจำหน่าย

- ขายที่บ้าน   

- สหกรณ์รัตภูมิ กองบิน 56 

- ร้านผึ้งหลวง

- จังหวัดนครปฐม

มาตรฐานที่ได้รับ มาตรฐานที่ได้รับ GAP, มาตรฐาน Q
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • จุดเด่นคือ ผลิตภัณฑ์ไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐาน Q และ มาตรฐาน GAP

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival