นายวิโรจน์ คงนุ้ย

 

ชื่อ-นามสกุล นายวิโรจน์ คงนุ้ย
ที่อยู่ 132/3  หมู่ 10 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 081-2772136 
Line ID
Facebook วิโรจน์ คงนุ้ย
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม  250 ไร่ 
พิกัดแผนที่ 7.153228221,100.24513856 
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวญี่ปุ่น และข้าวไรเบอร์รี่ (ทำ 2 ครั้ง/ปี)
พื้นที่ 5 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15862769, 10024696170
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด  (ทำปีละครั้ง) 
พื้นที่ 3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.13823091, 100.26235993
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก สังข์หยด  (นาปี) และข้าวญี่ปุ่น 
พื้นที่ 6 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15539738,100.24476933
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวไรเบอร์รี่ และข้าวญี่ปุ่น 
ชนิดข้าว   ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวกล้อง
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม  
ราคา

- ข้าวไรเบอร์รี่กิโลกรัมละ 70 บาท

- ข้าวญี่ปุ่นกิโลกรัมละ 100 บาท

แหล่งจำหน่าย

- ลูกค้าทั่วไป 

- สินค้า OTOP 

- ตลาดนัดใกล้บ้าน

- ลูกค้าประจำ จังหวัดยะลา และเกาะสมุย

มาตรฐานที่ได้รับ กำลังดำเนินการขอมาตรฐาน GAP
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวตราปูนา ข้าวเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษ
ชนิดข้าว ข้าวสังข์หยด แบบข้าวซ้อมมือ และข้าวสังข์หยดกล้อง
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 
ราคา 60 บาท  
แหล่งจำหน่าย

- ลูกค้าทั่วไป 

- สินค้า OTOP 

- ตลาดนัดใกล้บ้าน

- ลูกค้าประจำ จังหวัดยะลา และเกาะสมุย

มาตรฐานที่ได้รับ

กำลังดำเนินการขอมาตรฐาน GAP

อื่นๆ  
รูปถ่าย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ขายเป็นสินค้า OTOP
  • เลี้ยงปลากรด และปลาตะเพียน
  • เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่
  • เลี้ยงวัว 4 ตัว
  • เลี้ยงไก่บ้าน 100 ตัว
  • เป็นปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการทำนาเกษตรอินทรีย์
  • เป็นจุดสาธิตการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ
  • เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดสงขลา สาขานาข้าว ระดับที่ 1 ปี 2557
  • การโฆษณาสินค้า เน้นปลอดสารเคมี

 ปลูกพืชผักสวนครัวบนคันนา

 

เลี้ยงปลาในนาข้าว

 

เลี้ยงเป็ดบนคันนา

 

น้ำหมักชีวภาพ

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival