นางเจริญ ทองประภา

 

ชื่อ-นามสกุล นางเจริญ ทองประภา
ที่อยู่ 82 หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 080-0530535
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม   ไร่ 
พิกัดแผนที่ 7.14989081, 100.28803018
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวเล็บนก
พื้นที่ 2 ไร่
พิกัดแผนที่  X  642638 Y  792068
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด 
พื้นที่ 4.1 ไร่
พิกัดแผนที่  X  642483 Y  791798
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าว สังข์หยด
พื้นที่ 8 ไร่
พิกัดแผนที่  X  0642320 Y  0792161
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวเล็บนกขัดขาว ข้าวสังข์หยดขัดขาว และข้าวกล้อง
ชนิดข้าว   ข้าวเล็บนกขัดขาว ข้าวสังข์หยดขัดขาว และข้าวกล้อง
ขนาดบรรจุ ไม่ได้บรรจุถุง ขายเป็นกิโลและกระสอบแล้วแต่ผู้ซื้อ
ราคา
  • ข้าวสังข์หยดขัดขาว กิโลกรัมละ 40 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาท
  • ข้าวเล็บนกกิโลกรัมละ 25-30 บาท
แหล่งจำหน่าย

ส่งขายตลาดขนาดใหญ่ และตลาดในอำเภอรัตภูมิ

มาตรฐานที่ได้รับ ได้รับมาตรฐาน GAP
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
  • การโฆษณาผลิตภัณฑ์ จะบอกลูกค้าว่าข้าวปลูกเอง ปลอดสารพิษ เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์

 ทำน้ำหมักชีวภาพ

 

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival