นายเนื่อง แก้วดี

 

ชื่อ-นามสกุล นายเนื่อง แก้วดี
ที่อยู่ 208 หมู่ 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 095-0968898
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม   ไร่ 
พิกัดแผนที่ 7.17688280, 100.27235527 
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 1.2 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15818806, 100.28874273
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวหอมประทุม
พื้นที่ 2 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16413669, 100.28711429
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยด 
ชนิดข้าว   ข้าวกล้อง และข้าวกล้องขัดขาว
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม หรือตามที่ลูกค้าต้องการ 
ราคา

กิโลกรัมละ 50 บาท

แหล่งจำหน่าย

ตลาดนัด มอ. (ตลาดเกษตร) และตามหมู่บ้าน

มาตรฐานที่ได้รับ ได้รับมาตรฐาน GAP
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง ข้าวหอมประทุม
ชนิดข้าว ข้าวหอมประทุม
ขนาดบรรจุ บรรจุถุงจามที่ลูกค้าต้องการ
ราคา กิโลกรัมละ 35 บาท หรือ  3 กิโลกรัม/100 บาท
แหล่งจำหน่าย

ตลาดนัด มอ. (ตลาดเกษตร) และตามหมู่บ้าน

มาตรฐานที่ได้รับ

-

รูปถ่าย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • เป็นรองประธานกลุ่มโคขุน-โคเนื้อ อำเภอรัตภูมิ
  • เป็นรองประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใต้
  • การโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยกำลังทำ website ขายทาง Line และ Facebook
  • ธกส. เปิดตลาดให้ทุกวันศุกร์ของกลุ่มเข้าไปจำหน่ายหน้าอำเภอรัตภูมิ

 ถังหมักหญ้าโค

 

คอกวัวและเครี่องสับหญ้าหมักผลิตขึ้นมาเอง

 

โรงเก็บวัสดุการเกษตร

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival