นายสุบัน วันดี

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายสุบัน วันดี
ที่อยู่ 8/1  หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 087-7968012
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม  70 ไร่  ของตัวเอง 14 ไร่  นาเช่า 56 ไร่
พิกัดแผนที่ 7.16134284, 100.28733482 
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (  /  ) นาปกติ (    ) นา GAP (    ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวหอมอุบล
พื้นที่ 5.5 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16152179, 10028591853
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (  /  ) นาปกติ (    ) นา GAP (    ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวหอมอุบล
พื้นที่ 1.3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15945833, 100.28475051
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (  /  ) นาปกติ (    ) นา GAP (    ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด 
พื้นที่ 5.3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.15743897, 100.28534613
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวหอมอุบล 
ชนิดข้าว   ข้าวกล้อง และข้าวกล้องขัดขาว
ขนาดบรรจุ ตามที่ลูกค้าต้องการ 
ราคา

กิโลกรัมละ 30 บาท

แหล่งจำหน่าย

- ที่บ้าน

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ อ.รัตภูมิ  และตลาดหาดใหญ่

- ส่งไปขาย จังหวัดนราธิวาส 

- ผู้ซื้อมารับไปขายเอง

มาตรฐานที่ได้รับ -
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง ข้าวสังข์หยด 
ชนิดข้าว ข้าวสังข์หยด 
ขนาดบรรจุ ตามที่ลูกค้าต้องการ 
ราคา กิโลกรัมละ 30-40 บาท
แหล่งจำหน่าย

- ที่บ้าน

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ อ.รัตภูมิ  และตลาดหาดใหญ่

- ส่งไปขาย จังหวัดนราธิวาส 

- ผู้ซื้อมารับไปขายเอง

มาตรฐานที่ได้รับ

-

รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง ข้าวเล็บนก  และข้าวเปลือกเล็บนก
ชนิดข้าว ข้าวเล็บนก  และข้าวเปลือกเล็บนก
ขนาดบรรจุ ตามที่ลูกค้าต้องการ 
ราคา เล็บนกขัดขาวกิโลกรัมละ 25-30 บาท  ข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 9 บาท
แหล่งจำหน่าย

- ที่บ้าน

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ อ.รัตภูมิ  และตลาดหาดใหญ่

- ส่งไปขาย จังหวัดนราธิวาส 

- ผู้ซื้อมารับไปขายเอง

มาตรฐานที่ได้รับ

-

รูปถ่าย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • การโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยการบอกต่อปากต่อปาก

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival