นางถนอม ขุนเพชร

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางถนอม ขุนเพชร
ที่อยู่ 129/1  หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 093-7378074
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม -
พิกัดแผนที่ 7.15162645, 100.29030411
ที่ตั้ง
ประเภท เลี้ยงสัตว์
ชนิด เป็ดไข่ 30 ตัว
พื้นที่
พิกัดแผนที่  7.15162645, 100.29030411
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง 
ชนิดข้าว   -
ขนาดบรรจุ -
ราคา

-

แหล่งจำหน่าย

 

-
มาตรฐานที่ได้รับ -
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ -
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

-

คอกเป็ดและแปลงผักอยู่ข้างบ้าน

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival