นายเจริญ ชายแก้ว

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายเจริญ ชายแก้ว
ที่อยู่ 226  หมู่ 6 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 081-3685180
Line ID
Facebook วิโรจน์ คงนุ้ย
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม  70 ไร่  ของตัวเอง 14 ไร่  นาเช่า 56 ไร่
พิกัดแผนที่ 7.17434099,100.28820084
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 2 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16062501, 100.29153625
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวเฉี่ยง
พื้นที่ 3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16255570, 100.29356140
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวเปลือกข้าวสังข์หยด
ชนิดข้าว   ข้าวเปลือกข้าวสังข์หยด
ขนาดบรรจุ ตามที่ลูกค้าต้องการ 
ราคา

กิโลกรัมละ 10 บาท

แหล่งจำหน่าย

- ปีต่อไปจะส่งเข้ากลุ่ม ตอนนี้ขายตามแหล่งรับซื้อ

มาตรฐานที่ได้รับ -
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • การโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยการบอกต่อปากต่อปาก

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival