นายนิพล เรืองดำ

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายนิพล เรืองดำ
ที่อยู่ 49 หมู่ 6 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร. 083-5041124
Line ID
Facebook -
Website -
พื้นที่แปลงเกษตรรวม -
พิกัดแผนที่ 7.16941000, 100.28714757
ที่ตั้ง
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 2 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16271210, 100.28449268
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวสังข์หยด
พื้นที่ 3 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16246425, 100.28497841
รูปถ่าย
ประเภทการทำนา (    ) นาปกติ (    ) นา GAP (  /  ) นาอินทรีย์
พืชที่ปลูก ข้าวเล็บนก 
พื้นที่ 4 ไร่
พิกัดแผนที่  7.16901940, 100.28648632
รูปถ่าย
ข้าวบรรจุถุง  ข้าวสังข์หยด 
ชนิดข้าว   ข้าวสังข์หยด 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 
ราคา

กิโลกรัมละ 30-40 บาท

แหล่งจำหน่าย

ขายตามตลาดนัดใกล้บ้าน หรือแล้วแต่ผู้สั่งซื้อ

มาตรฐานที่ได้รับ -
รางวัลที่ได้รับ -
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวบรรจุถุง ข้าวเล็บนก
ชนิดข้าว ข้าวเล็บนก
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท
แหล่งจำหน่าย

ขายตามตลาดนัดใกล้บ้าน หรือแล้วแต่ผู้สั่งซื้อ

มาตรฐานที่ได้รับ

-

รูปถ่าย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
  • ได้รับรางวัล อสม. ดีเด่น

 Gallery

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival